Bana Trakları Anlat

Proje Adı

BANA TRAKLARI ANLAT

Başlıca Ortak (isim / ülke)

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TÜRKİYE

Ortak

BURGAZ BÖLGESEL TURİZM DERNEĞİ, BULGARİSTAN

Öncelik Ekseni

Eksen 2: Yaşam kalitesini artırma

Müdahale Alanı

Kültürel, doğal kaynaklar, ve tarihsel değerlerin sürdürülebilir kullanımı için kapasite geliştirme

Süresi(ay)

12 AY

Toplam Bütçesi (€)

92 297.29 €

Proje Hedefleri

Projenin ana hedefi; daha etkili Avrupa işbirliği ve entegrasyon için ve doğal kaynakların etkili kullanımı ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve bunun yanı sıra doğal, kültürel ve tarihsel zenginliğin korunması için Bulgaristan - Türkiye sınır bölgesinin önemli güçlü tarafları üzerine kurulan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi.Proje bunu, kültürel, doğal kaynaklar, ve tarihsel değerlerin sürdürülebilir kullanımı için kapasite oluşturulması yoluyla başaracaktır.2.2 öncelik ekseni altında sınır bölgesinde Trak kültürü ve yerleşim alanları araştırması yapılacaktır:Kültürel, doğal kaynaklar, ve tarihsel değerlerin sürdürülebilir kullanımı için kapasite geliştirme.

 

Belirli Hedefler:

• Sınır bölgesi topraklarında Trak kültürünün korunması ve tanıtımı;

• Kültürel çeşitlilik ve onları korumak ve tanıtmak için bilgilendirici materyaller geliştirmek;

• Değer kazanmasına ve Trak kültürel kaynakları hakkında bilgi birikiminin oluşumuna yönelik programların geliştirilmesi;

• Trakya kültürü alanında Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgesi arasında alışverişini geliştirmek;

• Kültürel farklılıkların korunması ile ilgili ortak etkinlikler planlamak;

• Traklatın kültürel zenginliğini tanıtım amaçlı ortak program stratejisi bazında sınır ötesi ortaklığı ve bağlantıyı desteklemek.

Proje Faaliyetleri

Projenin Yönetimi ve Uygulanması

Bu faaliyet ortak bir proje ekibi atanma usulü ile başladı - Başlıca ortak olacak proje yöneticisi.Her ortak aynı zamanda koordinatör, muhasebeci ve proje sekreteri dahil olmak üzere bir proje personeli atayacak.İyi bir proje yönetimi ve proje uygulama planı iç izlenmesini sağlamak amacıyla personel için 2 çalıştaylar düzenlenecektir - her bir bölgeden bir tane, bunun yanı sıra telefon, faks ve İnternet (e-mail, Skype) ile sürekli iletişim sağlanacaktır.Projenin teknik ve mali raporlaması iki ortak ekiplerin Programı kurallarına ve şartlarına uygun olarak tamamlanacaktır.          &nbs p;                           &n bsp;            &nbs p;                       &n bsp;           

Projeler için İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Bu çalışma, her bir ortak tarafından ihale prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması için tedarikçi seçimini içerir aynı zamanda PRAG taşeron seçimi kurallarını uygun olarak yürütülmelidir.Bu, birkaç aşamada gerçekleştirilecektir:ihale için danışmanların seçimi (Bulgar ve Türk); katılımcıların görevlerini belirlemek; - ihalelerdeki katılımcılara davetiyeler ve rehberler göndermek; seçilen taşeronlar ile sözleşmelerin hazırlanması; ihale prosedürlerinin düzenlenmesi; tekliflerin değerlendirilmesi; seçilen taşeronlar ile nihai sözleşmelerin düzenlenmesi ve imzalanması.

Ekipman Temini ve Montajı

Planlanan proje faaliyetlerinin uygulanması için uygun ekipman gerekir.Sonuç olarak her iki ortak kuruluşun ihtiyaçları için ekipman alımı ve montajı planlanmakta.Proje sonrasında ekipmanlar ortak kuruluşlar tarafından kendi faaliyetleri için ve projeyi tanıtmak için kullanılacaktır.

Projen Web Sitesini Geliştirme ve Tanıtım

Projenin web sitesi üç dilde geliştirilecektir - Bulgarca, Türkçe ve İngilizce.Bu proje faaliyetleri hakkında güncel bilgi yayınlanması için projenin başında yapılacaktır.Google Earth platformunu kullanarak Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgelerinde Trak eserlerinin konumları işaretlenecektir.Amaç, Türkiye'de Edirne ve Kırklareli sınır bölgelerinde ve Bulgaristan'da Burgaz, Haskovo ve Yambol illerinde Trak kültürel varlıklar hakkında ayrıntılı bilgi için uygun bir web sitesi oluşturmaktır.Web sitesi ortak turizm rotalarının geliştirmesi ve tanıtımını sağlayacaktır.Bu, bölgedeki kültürel ve inanç turizmi teşvik edecektir.

Araştırma Faaliyetlerini Hazırlanma, Uygulama ve Raporlama

Türkiye ve Bulgaristan detaylı araştırma faaliyeti yürütülecektir.Bu altı ay devam edecektir.Çalışma iki ekip tarafından (Bulgar ve Türk) yapılacaktır ve her ekip bütün anıtları tanımlayacak, fotoğraflarını çekecek ve konumunu haritata belirtecek.Araştırma ekiplerinde arkeoloji ve tarih alanında deneyime sahip uzmanlar olacaktır.Bu çalışmanın sonuçları Edirne'de düzenlenecek seminerde rapor edilecektir.Bu çalışmanın sonuçlarının ilan edileceği nihai bir basın toplantısı olacaktır.Sitelerin konumları ve fotoğrafları Google Earth haritası kullanılarak yayınlanacaktır.Sınır bölgesinde Trak kültürel sitelerinin bir veri tabanı geliştirilecek.Şunları içerecektir:çalışma öncesi ve sonrası mevcut bilgilere dayanarak Trak siteleri için bir veritabanı geliştirme.Veri tabanında yeni eserlere özel dikkat çekilecek.Trakya kültürünün korunması ve yaygınlaştırılması için ortak bir programın geliştirilmesi.

Bulgaristan ve Türkiye'de ortak seminerler - çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek ve yürütmek

Projenin uygulanması sırasında iki dört günlük seminer yapılacaktır.İlk projenin başında olacak ve Burgaz Bölgesel Turizm Derneği ev sahipliği yapacak.İki sınır bölgelerinde anıtları tanımlamak için proje ekibi ve araştırmacılar arasında ortak bir toplantı olacak.Trakya eserleri için mevcut bilgiler tartışılacak ve sunulacaktır.Araştırmacıların görevleri ve rotaları planlanacaktır.Burgas, Haskovo ve Yambol illerinde bazı Trak eserlerine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.İlk seminerden sonra sonuçlar özetlenecektir.İkinci seminer, proje sonunda Edirne'de yapılacaktır.Bu dört günlük bir seminer olacak - bir gün bulgularını rapor etmeleri amacıyla araştırmacılar ile toplantı.Diğer 3 gün Edirne ve Kırklareli illerinde bazı Trak sitelerini ziyaret etmek için.19 katılımcı seminere katılacaktır - araştırmacılar, proje ekibi üyeleri ve konuklar.

Broşür, kitap ve DVD düzenlemesi ve dağıtımı

Broşürler hazırlanacak ve basılacaktır - Türkiye ve Bulgaristan'da 5000 broşür, 3000 haritalı kitap ve kutsal taş anıtların yerlerini gösteren haritaları ve arkeolojik malzemeler hakkında kısa bilgiler içeren 3000 DVD.Bunlar Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak hazırlanacak.Broşür, bölgeye gelen turistler için rehbere gerek duymadan bölgede yönlenmeleri ve Trak anıtlarını ziyaret etmeleri için bir kılavuzdur.Tanıtım materyalleri; yabancı büyükelçiliklere, üniversitelerde arkeoloji, sanat tarihi ve tarih bölümlerine, turizm danışma ofislerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil kurumlara, müzelere dağıtılacaktır.  

Projenin tanıtım ve görselleştirilmesi

Proje, AB yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek için çeşitli aktiviteler içerir.Düzenli olarak yayınlanan basın bültenleri yayınlanan ve her önemli olay ve proje ekibi toplantısında - 4 basın bülteni; Basın toplantıları - Bulgaristan ve Türkiye'de proje başlangıcında ve kapanışında; Logoları ile her iki ülke bölgesinde Trak kültür siteleri hakkında bilgilendirici materyaller; Bayraklar - her bir ortak için;Bilgi malzemeleri - kalem, görsel programlama unsurları ile ajanda; broşürler, kitaplar, DVD - logoları ile; logolu proje web sitesi.

Proje Sonuçları

KİTAP - Antoloji (Çalışma sonucu olarak ortak Antoloji yayınlandı) Harita (Çalışma sonucu olarak ortak Antoloji yayınlandı) - 3000 kopya;

Trak kültürünü ve eserlerini tanıtmak için broşür - 5000 nüsha.

Web sitesi - Projenin ikinci ayında yapıldı.

 

Artan turizm kapasitesi

Sınır bölgesi, Trak siteleri ve kültürünü de içererek çeşitli seyahat ürünleri ile çok daha cazip olacaktır.Bu sadece yerel turist değil yurt dışından da turist çekecektir - genellikle yaz tatilini Karadeniz kenarında geçirenleri.Onlar Trak sitelerini ziyaret etmek için günübirlik ya da iki günlük gezilere katılacaklar.

 

Trakları araştıran kişilerin sayısında artma

Daha fazla araştırmacı ve bilim adamları Trak kültürü ve eserlerini araştırmaya dahil edilecektir.

 

Bölgede zengin kültürel ve tarihi mirasın hakkında bilinçlendirme

Bilinçlendirme semineri ve kampanyaları sonucunda, daha fazla insan sınır bölgesinde Trakların zengin mirası hakkında bilgi edinecektir.

Hedef Gruplar

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği - 14500

Burgaz Bölgesel Turizm Derneği üyeleri - 26 kuruluş